Wat kan In Je Kracht voor u betekenen?

In Je Kracht biedt u een volledig pakket om aan de slag te gaan met uw centrumgebied. Te beginnen bij het bepalen van de centrale opgaven, gevolgd door een match van de juiste uitvoeringsorganisatie en na een half jaar evalueren wij met u of aanpassing van de organisatie nodig is. Afhankelijk van uw behoefte bieden wij onze diensten aan.

Vraagstelling bepalen

Om een goede match te kunnen maken is een scherpe vraagstelling essentieel. In een aantal gesprekken met stakeholders formuleren wij de vraag en vertalen deze naar de benodigde expertise.

Match professional(s)

Op basis van de geformuleerde vraagstelling, door IJK of door uzelf, gaan wij aan de slag met het vinden van de juiste match voor de uitvoering, qua expertise, rol(len), capaciteit en vaardigheden.

Kennisontwikkeling

IJK garandeert u een professionele uitvoeringsorganisatie. De IJK professionals zijn geselecteerd op basis van ervaring en competenties. Met het jaarprogramma van IJK blijven de professionals zich verder ontwikkelen.

Begeleiding vervolg

Na de match laat IJK u niet zomaar los. Samen met u en de professional(s) evalueren wij na ongeveer een half jaar of de vraagstelling is veranderd. Op basis van deze evaluatie beoordelen we of aanpassing van de organisatie nodig is.
Waarom In Je Kracht?
In Je Kracht (IJK) maakt connecties op maat! Voor elke uitdaging in uw centrumgebied zoeken wij uit ons netwerk de juiste professional(s) om hiermee aan de slag te gaan.
Wij bieden:
  • Alle IJK-professionals werken op zelfstandige basis.

  • Professionals in netwerk blijven ontwikkelen in kennis en ervaring.

  • Elke professional is geselecteerd op basis van ervaring en kwaliteiten.

  • Ondersteuning bij het formuleren van de vraag voor uw winkelgebied.

  • Blijft betrokken om het uitvoeringsteam naar behoeft en vraag aan te passen. Zo bent u in staat om mee te bewegen met de veranderingen in de markt.
  • Continuïteit van de uitvoering, doordat altijd back-up is georganiseerd.

  • In Je Kracht zorgt dat de  professional aan kan sluiten op het netwerk en daarmee profiteert van actuele kennis van zaken die bijdragen aan de ontwikkeling en groei van deze professional, ook als die al bij u in dienst is.