Wie is In Je Kracht?

In Je Kracht is een initiatief van Ik Onderneem! en BRO en vormt een brede netwerkorganisatie van professionals. Alle professionals binnen het netwerk van In Je Kracht zijn werkzaam en/of hebben ervaring met de werkzaamheden, opgaven en thema’s uit diverse winkelgebieden.

De uitdagingen waar winkelcentra, dorpskernen en binnensteden voor staan, zijn in de afgelopen jaren enorm veranderd en met name complexer geworden. Waar voorheen een goede activiteitenkalender, bloembakken en kerstverlichting volstond, is er nu een diversiteit aan acties nodig om de gebieden op niveau te houden. Ontwikkelingen zoals de veranderende rol van detailhandel, het veranderende consumentengedrag, functiemenging, transformatie-opgaven en smart-city vraagstukken vragen om een andere aanpak: andere competenties en een andere organisatievorm.

IJK, een initiatief van Ik Onderneem! en BRO, speelt in op deze veranderingen. IJK vormt een netwerkorganisatie van diverse professionals uit de praktijk, met ieder zijn/haar eigen competenties. Door het organiseren van een juiste match tussen de opgaven in de winkelgebieden en professionals met de juiste competenties, wordt een meerwaarde behaald voor uw winkelgebied. De professionals uit het netwerk van IJK worden ingezet op de werkvelden waar zij kennis en expertise over beschikken. Bovendien biedt IJK een flexibele samenstelling van de uitvoeringsorganisatie. Bij verandering van de vraagstelling in uw winkelgebied, is wellicht de inzet van andere competenties gewenst. Via IJK bent u verzekerd van een professional met de kwaliteiten om met uw actuele uitdagingen in een winkelgebied aan de slag te gaan.

Comment (01)

  1. 29/03/2019

    Goede zaak dat de échte professionals zich SAMEN presenteren.

    Alleen professionals met bewezen expertise toelachten. Strenge selectie!!

    Reply

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *