Ad Dekkers

Regisseur, Voorzitter

Evert Vrijenhoek

Specialist Vastgoed

Liesbeth Kingma

Specialist Retail Communicatie

Mischa de Gier

Centrummanager

Fred Postma

Centrummanager

Siem Bouma

Retailcoaching, Exploitatiemanagement & Centrummanagement

René Vierkant

Vastgoed en ruimtelijke ordening

Han Nieuwesteeg

Projectleider en adviseur financiën

Jasper Hansen

Klantkennis, projectleiding, techniek